Pałac Stołeczna


Nieruchomość pałacowo - parkowa położona w miejscowości Stołeczna,
gm. Trzcińsko Zdrój, woj. Zachodniopomorskie.

Okolice Jeziora Strzeszowskiego od stuleci przyciągają turystów oraz kuracjuszy. Specyficzny mikroklimat oraz źródła wód nadają okolicy uzdrowiskowy charakter.

Nieruchomość - zespół parkowo-pałacowy - położona jest w miejscowości Stołeczna, gm. Trzcińsko Zdrój, na obrzeżu pofolwarcznej osady, w następującej odległości od większych miast: Szczecin - 60 km, Gorzów Wlkp. - 65 km, Berlin - 80 km (do przejścia granicznego w Kostrzynie - 30 km).

Pałac zbudowano w XV wieku, obecny kształt nadano po przebudowie zakończonej około 1890 r. Przez stulecia pałac wraz z otaczającym majątkiem był własnością rodziny von Sydov. W połowie XIX w., będąc własnością Fryderyka von Sydov, majątek stawiano za wzór. Działały tu dwa młyny, gorzelnia oraz browar, hodowano owce i bydło, produkowano także sery sprzedawane również w Berlinie.

O dawnych czasach świetności świadczy budynek pałacu, murowany z dwoma wieżami, od północnej strony podjazd, od strony południowej obszerny taras.
- powierzchnia zabudowy - 765,00 m2
- powierzchnia użytkowa - 1709,5 m2

W budynku zachowane oryginalne detale, żelazne okucia, wykończenia schodów, kolumny z malowidłami, sufuty.
Ściany licowane blokami granitowymi.
Pokrycie dachu, dachówka karpiówka, ułożona w koronę, kopuły wież wykonane z miedzi wraz z wykończeniami.

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Budynek otoczony parkiem, który od północnej strony graniczy z pozostałościami folwarku, od południa park opada w kierunku stawów, dalej las oraz łąki. Część granic parku posiada naturalny charakter. Łączna powierzchnia parku 66.442 m2.

Kompleks parkowo - pałacowy powstał z początkiem XIX wieku. W parku znajdują się następujące rodzaje drzew : dąb, jesion, lipa, kasztan, klon, olcha, wierzba. Rozmieszczenie drzewostanu w kompleksie parkowym jest nieregularne. Niektóre egzemplarze drzew mają charakter pomnikowy.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 1958 r. pod numerem 1007.

W skład kompleksu parkowego wchodzi działka gruntu nr 198/3, położona w miejscowości Stołeczna o powierzchni 66442 m2 oraz zabudowania i zadrzewienia.
Kompleks parkowy zabudowany XIX wiecznym pałacem o powierzchni użytkowej 1709,5 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi - stajnia i stodoła (murowane jednokondygnacyjne z poddaszem użytkowym na pasze słomiaste).

Grunty na działce sklasyfikowano według rodzaju użytków: BR-IV-13751 ha, BzR-IV-37191 ha, WN-0,0200ha, N-15300ha. Grunty zostały wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi są:
Marek Kostrzewa, tel. +48 602 626 396
Tomasz Kożuchowski, tel. +48 602 626 996

 

Stołeczna

Nie istnieją żadne przekazy dotyczące pradawnej przeszłości miejscowości, która jak należy sądzić biorąc pod uwagę jej położenie, powstała jako miejscowość słowiańska i otrzymała swoja nazwę w okresie imigracji niemieckiej podczas panowania margrafów askańskich.

Majątek lenny, który jeszcze po roku 1450 należał do rodziny Ellingen, po roku 1460 stał się własnością rodu von Sydow, awansując w drugiej połowie XVIII w do miana majątku rycerskiego. Z czasów względnego dobrobytu pochodzą wciąż używane naczynia ze złoconego srebra, które podarowane zostały tutejszemu kościołowi w początkach XVII w., przez wdowę po Joachimie von Sydow, z domu Schonebeck. Wojna 30 -to letnia nie oszczędziła Stołecznej.

Stara linia rodu Stolzenfelder wymarła, a ograbiona i opuszczona posiadłość stała się własnością następców lenna magnackiego z Dobberpul, kuzynów Hansa von Sydow, pułkownika policji Królestwa Szwecji i Arndta von Sydow, dyrektora powiatu chojeńskiego. Z tych czasów pochodzi starszy dzwon kościelny z 1674 roku, który oprócz imion obydwu właścicieli nosi też imię proboszcza Mignitina.

Majątek przez długi czas znajdował się w tragicznym stanie. W roku 1680 doszło do tego, że połowa majątku - wówczas były to dwa dwory - została zastawiona i przez 36 lat pozostawała własnością majora von Straus.

W tym czasie spłonął kościół, który odbudowano w 1703r. oprócz wieży, która wybudowana została w połowie XVIII w. Pani von Straus ufundowała kościołowi zachowaną do dziś chrzcielnicę.

Zastawioną połowę majątku z wielkimi trudnościami wykupił Ernst Ludwik von Sydow, major w regimencie Księcia Dietricha von Anhalt-Dessau. Następnie wykupił również drugą połowę majątku od kuzyna z Dobberpul. W tutejszym kościele znajduje się epitafium Ernsta Ludwika z jego podobizną.

Dwór służył następnym pokoleniom rodziny, o ile nie mieszkali oni w innych majątkach, aż do roku 1945, kiedy tereny zajęły wojska Armii Czerwonej.

 

  
 
Copyright © 2005 www.palace-i-obiekty.com.pl   Designed by MOUTON Interactive